10 سال افتخار

اردو مطالعاتی نوروزی دکتر محمدرضا ذاکر قویترین اردو مطالعاتی ویژه دبیرستان و کنکور در کشور است که همه ساله در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با شور و شوق فراوان برگزار می گردد.
امکانات وسیع آموزشی همچون :
میز اختصاصی مطالعه ، حضور مشاورین مجرب ، حضور رتبه های برتر کنکور سال های قبل ، برنامه مطالعاتی شخصی سازی شده و کلاس های روزانه رفع اشکال همراه با پذیرایی صبحانه – نهار – شام از بهترین ریتوران های تهران از جمله هانی و فارسی و جلسات انگیزشی روزانه زیر نظر دکتر محمدرضا ذاکر ، این اردو را به برترین اردوی مطالعاتی کشور تیدیل کرده است. حضور سبز شما گرمابخش محفل سفید ماست.
اگر به دنبال بهانه برای تغییر هستید، بهار، بهترین بهانه است
بیا تا بر قله افتخار اردو بزنیم

بهترین اردو مطالعاتی نوروز در دانشگاه شهید بهشتی زیر نظر دکتر محمدرضا ذاکر