مشاوره تحصیلی VIP

خدمات کلینیک تحصیلی مشاور سفید

  • شناخت از خواسته ها و آرزوی دانش آموزان و والدین
  • تعیین وضعیت ذهنی، روحی و روانی دانش آموز از طریق تست های دقت، تمرکز و اضطراب
  • هدف گذاری برای رسیدن به بهترین نتیجه بر اساس واقعیت های هر دانش آموز
  • ایجاد انگیزه و عشق به یادگیری در دانش آموزان به عنوان قدم اولیه
  • ایجاد آگاهی از تصمیم سازی و برنامه ای که براساس نیاز دانش آموز طراحی شده است.
  • استفاده از اساتید برگزیده (در صورت لزوم)، اساتیدی که از بین صدها معلم انتخاب شده اند.
  • برگزاری، نظارت و تحلیل آزمون های مبحثی و جامع کشوری، هماهنگ با طرح درس اساتید
  • حضور مشاور VIPجهت نظارت مستمر بر برنامه ریزی، کلاس ها، آزمون ها و ارائه گزارش
  • برگزاری جلسات مشخص و منظم همراه با بررسی نتایج آزمون های دوره ای با حضور دانش آموز، مشاور VIP و شخص دکتر ذاکر
  • انتخاب رشته VIP